MODULBANEN i N skala 1:160

Kølehus

Industrien er Heljan 674 Kølehus med nogle modifikationer.

For at passe bedre på Kølehus-modulet blev der byttet om på de lange side, så der kom flest porte ud mod skinnerne. Det ville måske virke mere logisk at de fleste porte var ud mod losse-/lasteområdet for lastbiler, men bygningen er visuelt i bedre balance når den ses fra siden med de fleste porte, og det er trods alt den side der er synlig fra forsiden af modulet som industrien skal placeres på.

Herudover er siderne på tårnet blevet byttet således at døren vender ud mod bagsiden af modulet.

Bygningens sider er malet med grå farve, som så er gnedet af overfladerne og dermed er forblevet i fugerne. Det giver en god effekt i stedet for de store hvide flader hvor selve "mønstret" kun er svagt synligt.

Portnumrene og deres rammer er trukket op med en rød farve så de adskiller sig tydeligt.

Selve portene er malet med stålfarve, men er ikke malet så det dækker perfekt. Dette giver et lidt slidt, brugt og skrammet udseende. Selvom industrien er tænkt som forholdsvist nyanlagt, så vil slid, skrammer etc. opstå ret hurtigt efter ibrugtagelsen.

Soklen er malet en grålig cementagtig nuance, og for at få læssehøjden fra rampen op og passe med godsvognenes læssehøjde, så er selve soklen forhøjet i visse områder, specielt hvor den er synlig.

Efter selve bygningen er samlet er det tid til at lave lidt interiør. Det ser mere overbevisende ud hvis der er gulv indenfor de porte som står helt eller delvist åbne. Et stykke plastcard skæres til og limes fast i begge sider. Derefter limes et smalt stykke plastcard på tværs underneden, således at gulvet bliver mere stabilt og ikke buer hverken op eller ned.

Der monteres derefter vægge indvendigt i bygningen, således at synsfeltet indvendigt i bygningen begrænses og således at væggen med kontorerne ikke kan ses indefra. Selve kontorområdet er ret smalt men umiddelbart virker det ikke forkert visuelt. Selve overgangen ved portene spartles så der ikke efterlades kant eller revner. Gulvet og selve rampeoverfladen males med Vallejo 70989 Sky Grey.

Ydervæggene males sorte på indersiden, så effekten af modlys fremhæves når der kigges ind gennem portene.

Taget behandles med en wash af Vallejo 981 Orange Brown, så det kommer til at se ud som støv/jord, men uden den sterile grå effekt. Derefter behandles med en wash af grønt til at illudere alger m.m. i støvet/jorden. Den brune bruges primært hvor det vil være logisk at støv og jord aflejres, dvs. langs kanten af taget, omkring de forskellige forhøjninger ved vinduer m.m. på taget, og omkring udsugningerne. Den grønne wash bruges også på trækassen helt nede ved tagoverfladen.

Under skorstenen på tårnet dry-brushes med matsort og en ganske lille smule rustfarve. Under det øverste monteringspunkt for trækassen dry-brushes også med matsort.

Ovenlysvinduet behandles også med washes af matsort, brun og grøn.

Inden industrien er helt færdig skal der tages stilling til interiøret, for hvordan ser det indre af et kølehus egentlig ud ? Der skal researches lidt.

<fortsættelse følger>