MODULBANEN i N skala 1:160

Station

Udgangspunktet er Heljan 640 Station.

Målet er en stationsbygning som minder meget om udgangspunktet, men uden de afstikkende grønne dele, såsom halvtagene der stikker ud over indgang m.m.

De fleste dele er her skåret fri og delt op. Navneskiltene bliver muligvis ikke brugt så de gemmes væk indtil videre.

Ydermurene til hovedbygningen samles så behandlingen af murstenene kan påbegyndes og det samme gøres med sidefløjene.

Vallejo 70989 Sky Grey er en favorit farve, men desværre er den for lys til mørtel, specielt når mørtlen har siddet i nogle år. Derfor blandes en enkelt dråbe sort i noget grå. Af ukendte årsager tager det ret lang tid at blande de to farver - selve omrøringen tager lang tid inden farven begynder at blive mørkere.

Behandlingen af murstenene foretages ved at male fladerne og derefter gnide malingen af med en klud, køkkenrulle e.lign. Jo længere malingen sidder inden, jo bedre, men kun til en vis grænse, hvis malingen får lov at tørre, så bliver den jo siddende. Med hovedbygningen passede det fint med at male en mur, tørre den halve af, male den næste halve mur, tørre endnu en halv mur af og så fremdeles. Det er ikke mange minutter det drejer sig om før malingen sidder for godt fast.

Efter behandlingen af murstenene stod det klart at den grå mørtel var for dominerende så den skulle dæmpes. Dette kunne f.eks. gøres ved at give murene en sort "wash" (dvs. en meget tynd blanding), men udfra at vinduer og døre er helt hvide og alt for pæne og rene, så ville de også skulle behandles. Derfor blev vinduer og døre monteret før behandlingen med den sorte "wash".

Den sorte "wash" blev også brugt til at trække konturene frem i "stolperne" ved de store døre, som ses herunder.

Skorstenene havde nogle støbefejl, så det var nødvendigt at spartle den ene side på begge op. Derefter blev de malet Sky Grey og efterfølgende matsort indvendigt og på overkanten. Korn 1000 sandpapiret blev brugt til at slibe de nyspartlede flader på skorstenene ned. Med så fine korn undgåes alle synlige slibespor.

Efter skorstenene og behandlingen af murene var det nu på tide at gøre noget ved det helt rene sorte tag. Både hoved- og sidebygningernes tag blev behandlet med en "wash" af  Vallejo 981 Orange Brown som skal ligne støv, jord etc. Det er ikke særligt tydeligt at det er en lysebrun farve der er brugt, men det ændrer sig når "wash"en tørrer. Det er vigtigt at fladen der behandles ligger helt vandret fordi "wash"en ellers vil løb med tyngdekraften nedad.

Behandlingen lykkedes over al forventning på sidebygningerne, men på hovedbygningen ser det helt forkert ud. Forskellen er "listerne": Der ligger vandrette "lister" på taget på hovedbygningen, mens de på sidebygningerne går "lodret". Dette har sandsynligvis en indflydelse på at "wash"en flyder naturligt på sidebygningerne, mens den på hovedbygningen bare bliver hvor den er påført. Alle dele er grundigt rengjort med flydende opvaskemiddel, så fingerfedt bør ikke være årsagen.

Her ses hvor forskelligt fotografiet bliver alt efter om der bruges blitz. På billedet herunder er der brugt blitz.

Som det er fremgået skal der findes en løsning på problemet med "wash"en på taget af hovedbygningen. En oplagt løsning kunne være bare at male taget over med matsort og starte forfra f.eks. med dry-brushing, men da behandlingen af sidebygningernes tag er ret vellykket så skal hovedbygningens tag helst løses på en måde så det ligner.

I første omgang blev hovedbygningens tag malet over med en mat sort, og yderligere løsning af patineringsproblemet blev udskudt indtil videre. Sidebygningernes tage blev lakeret med mat klarlak, hvilket desværre havde en decideret negativ effekt på patineringen, idet patineringen efter lakeringen fremstod meget, meget svagere.

Udhængene over hovedindgangene blev patineret med dry-brushing af Vallejo Orange Brown, og derefter lakeret med mat klarlak.

Herefter monteredes sidebygningerne.

Efter sidebygningerne var monteret blev det tid at gøre noget ved stationens grundflade. Der blev overvejet flere forskellige muligheder, heriblandt bemaling af den vandrette flade med sand-, jord- eller asfaltfarve, men efter at have studeret billeder fra stationer stod det klart at det sandsynligvis ville være en bedre løsning at behandle den grå plastik et par gange med en sort "wash", og afslutte med en lysebrun "wash" af Vallejo Orange Brown. På det nederste billede er den brune "wash" ikke tydelig, og overfladen virker ikke brun når man ser på den, men den har et svagt brunligt skær, som virker rimeligt godt.

De forskellige dele som skal ligne gråt metal blev malet med Model Master 4678 Silver og derefter behandlet med flere gange sort "wash". Det drejede sig om tagrender, nedløbsrør og selve stålkonstruktionen med stolper på den ene sidebygning.

Efter montering passer patineringen af tagrenderne rimeligt godt, mens patineringen af taget ikke ses pga. lysindfald.

 

Herefter skulle bygningen monteres på grundfladen og problemet med patinering af taget endeligt afklares.

På dette tidspunkt blev lysten til at bruge airbrush genopdaget, men de tidligere perioder med airbrushing stod stadig i hukommelsen som noget bøvl - ikke mindst fordi der udelukkende blev brugt oliebaseret maling, dvs. involverende organiske opløsningsmidler såsom fortynder og terpentin. Brugen af maske, udsugning etc. er et uvelkomment overhead på en ellers meget givende proces.

Derudover er airbrushing med akryl-baserede malinger hidtil konsekvent blevet undgået pga. problemerne med rengøring. Oliebaserede malinger er forholdsvist ufølsomme overfor hud-fedt og andet smuds, mens hud-fedt i forbindelse med akryl-malinger er decideret problematisk. 

En artikel på Sporskiftet.dk viste at andre foretager patinering direkte ved arbejdsbordet uden ret mange andre forholdsregler end rengøring af modellen og den sædvanlige afdækning ved airbrushing. Dette var den udløsende faktor og der blev straks indkøbt et par airbrush-farver i form af nogle flasker fra Vallejo's specielle airbrush-serie.

I første omgang blev det problematiske midtertag til stationen malet/patineret med en svag gang Vallejo 034 Sandy Brown. Derefter en tilsvarende lidt kraftigere gang 71029 Dark Earth.

Resultatet var ikke helt på niveau med hvad der var ønsket, men det var tilstrækkeligt godt til at resultere i at sidebygningernes tage fik en omgang - dog kun 71029 Dark Earth. Alt andet end selve tagfladerne blev masket af med Tamiya's masking tape, og der blev airbrushet af flere omgange, så resultatet blev nogenlunde ens på de fire flader og udhængene over hovedindgangene. Resultatet er tilfredsstillende, selvom den oprindelige orangebrune wash er stort set usynlig.

Efter airbrushingen af tagene fik selve grundfladen en omgang. Grundfladen har tidligere fået washes af både sort og Vallejo 981 Orange Brown, men resultatet var ikke helt overbevisende nok. Derfor fik den en gang Vallejo 71029 Dark Earth, og resultatet blev tilfredsstillende.

Som afslutning på airbrushingen blev underkanten af murene strejfet med jordfarve (Vallejo 71029 Dark Earth), så det ser ud som om der er sprøjtet jord/støv op. Kun mure der går ud til en vandret flade blev sprøjtet - der hvor murene fortsætter ned på en synlig sokkel blev der ikke sprøjtet.

Der hvor murene fortsætter ned i en synlig sokkel blev soklen også strejfet med airbrushen (med Vallejo 71029 Dark Earth).

Bunden af nedløbsrør og stålsøjlerne i "indhugget" til højre blev også lige strejfet med jordfarve.

Problemet med patineringen af hovedtaget resterer, men er det eneste problem der mangler afklaring, så nu kan stationen monteres på grundfladen.

Selve bygningen var trods diverse forholdsregler ikke helt plan i bunden, men buede meget svagt opad i enderne. Grundfladen led af det stik modsatte, så ved monteringen blev der brugt rigeligt med lim og store mængder elastikker til at holde bygningen på plads. Det viste sig at første gang lim nåede at tørre for meget der hvor det var påført først, så der skulle limes igen i den ende. Den først limede ende holdt fint, så det var muligt at åbne en revne mellem bygning og grundflade i den anden ende hvor der så kunne påføres lim. Derefter var det bare at finde en bunke elastikker frem igen til at holde mens limen tørrede.

Så blev selve hovedtaget behandlet med airbrushen. Der blev lavet svage lysgrå "striber" som efter vand. Resultatet er klart en forbedring, men stadig ikke helt så godt som ønsket.

Tagrenden blev test-monteret, men det viste sig at den var for stor til at kunne blive hængende uden videre.

For at kunne montere tagrenden blev der så indsat 0.25mm plastcard strips på strategiske steder hele vejen rundt. Disse blev med vilje lavet "for lange", så de stak ovenud, fordi de så er meget lettere at styre, og det ekstra kan jo skæres af inden tagrenden monteres. På billedet er alle undtaget en enkelt skåret af.

Efter fikseringen af tagrenden er selve hovedtaget her lagt på.

Så resterer der kun montering af forskellige småting, såsom skorstenene, de fire nedløbsrør og et eventuelt skilt med by-navnet.

<fortsættelse følger>