MODULBANEN i N skala 1:160

Forsiden > 1977 > Rullende materiel > 

Godsvogne i 1977

Interfrigo
DB

DSB

Brugen af hvide hjørnemærker for markering af bremseudstyr forsvandt med udgangen af 1976. Dermed har der sikkert stadig kørt vogne rundt i 1977 med de hvide hjørnemærker.

EI

E 502 0 000 .. 399 Anskaffet 1958-59
Uden bremseplatform.

015, 290, 303 udrangeret før 1977.

Roco 25384 52127 (Epo. III) Oml. 1965 til 01 86 502 0 127-2
Vognen var i drift i 1977.
Modellen skal ikke nødvendigvis omlakeres for at kunne bruges i 1977. Nogle vogne blev kun omlitreret.
Arnold 4250-10 40 86 945 1 234-9 Oml. 1986 fra E 01 86 500 0 066-5
Vognen var i drift i 1977.
Vognens litrering angiver EII, men den
mangler bremseplatformen og er ikke
særligt tæt på at ligne virkeligheden.

EII

E 500 0 000 .. 099 Anskaffet 1959
Med bremseplatform.
E 500 0 100 .. 299 Anskaffet 1966
Med bremseplatform.
Arnold 4250-10 40 86 945 1 234-9 se EI - vognen er ikke en E-vogn,
men minder af udseende mere om en EI.

 

Fd

Fd 946 0 550-699 Anskaffet 1964-65.
Fd 946 0 700-750 Anskaffet 1966.

DSB ejede i 1977 200 stk.

Roco 25337
Lys version - Epo IV
Fccs 40 86 946 0 640-6 Vognen var i drift i 1977, men som
Fd 30 86 946 0 640‑8.
Oml. til Fccs omkring 1994.
Roco 25341
Mørk version - Epo III
Fd 20 86 602 0 622‑3 Vognen var i drift i 1977, men som
Fd 30 86 946 0 622‑6.
(UIC-nummeret på vognen burde have været
20 86 602 0 622‑7 for Epo III)

 

GsI

Gs 120 1 000 .. 3 999 Anskaffet 1954-64
Med bremseplatform.
DWA-Hobby 120 3 352-4 se GsII - vognen er af udseende en GsII
Roco 25345 41536 (Epo. III) se GsII - vognen er af udseende en GsII
Ingen af modellerne har bremseplatform, og er derfor af udseende lig GsII.

GsII

Gs 123 0 000 - 299 Anskaffet 1965-66
Uden bremseplatform.

123 0 199 udrangeret i 1974.
123 0 244 solgt i '75.

DSB ejede i 1977 298 stk.

Roco 02329F 123 0 236-6 Vognnummeret var i drift i 1977.
Jyske Vognfabrikker 120 2 299-8 "Geometri" Vognnummeret var i drift i 1977.
Vognens litrering angiver GsI,
men den mangler bremseplatformen.
DWA-Hobby 120 3 352-4 Vognnummeret var i drift i 1977.
Vognens litrering angiver GsI,
men den mangler bremseplatformen.
Roco 25345 41536 (Epo. III) Kan omlakeres og computer-litreres.
Oml. 1966 til Gs 120 2 536.
Vognnummeret var i drift i 1977.
Vognnummeret angiver GsI,
men vognen mangler bremseplatformen.

 

Hbis

Hbis 211 5 000-589 Anskaffet 1970-75.

De først leverede vogne havde brune gavle (DSB nr. 3 Brun), aluminiums-skydedøre, mørkegråt tag og skrift i DIN 1451 skriftsnit. Nogle af de første vogne havde sølvfarvet tag.
Fra et sted mellem nr. 506 og nr. 531 blev skriftsnittet ændret til Helvetica, og tekstfarven ændret til hvid. Med tiden blev skydedørene mørkere pga. vind og vejr, men blev kun undtagelsesvist lakeret og typisk kun delvist.

DSB ejede ved indgangen til 1977 529 stk.

Hbis 125 udrangeret i 1974.
Hbis 530-589 (fraregnet 562, 564, 566) ombygget til Hbis-t i 1976.

Hbis 562Omlitreret til Hbis-t 032 i 1975.Kørte sandsynligvis som Hbis-t 21 86 211 6 032 indtil 1980.
Hbis 564Omlitreret til Hbis-t 034 i 1975.Kørte sandsynligvis som Hbis-t 21 86 211 6 034 indtil 1980.
Hbis 566Omlitreret til Hbis-t 036 i 1975.Kørte sandsynligvis som Hbis-t 21 86 211 6 036 indtil 1980.

De sikreste af de numre, som ser ud til at have kørt i 1977:
211 5 000-124
211 5 126-529

Fleischmann 8334 DK2
Posthorn
1992 version
Hbis 46 86 225 0 423-0 Vognen var i drift i 1977, men som
Hbis 21 86 211 5 423‑4
Fleischmann 833501
Posthorn
2011 version
Hbis 46 86 225 0 427-1 Vognen var i drift i 1977, men som
Hbis 21 86 211 5 427‑5
Vognnummeret har IKKE kørt som Post.

 

Hbis-t

Hbis-t 211 5 530-589 Ombygget fra Hbis i 1976. Kun dele af nummerserien i drift i 1977.
Delvist omlitreret til 211 6.
Hbis-t 211 5 590-629 Anskaffet 1975. Kun dele af nummerserien i drift i 1977.
Delvist omlitreret til 211 6.
Hbis-t 211 6 000-099 Omlitreret fra Hbis-t 211 5 i 1976-80. Kun dele af nummerserien i drift i 1977.
Delvist omlitreret fra 211 5.

Det må antages at hele litreringen blev ændret til Helvetica og hvid i forbindelse med ombygning til Hbis-t. Det må ligeledes antages at alle vogne som blev leveret som Hbis-t (dvs. ikke ombygget) er blevet leveret med påskrifter i Helvetica og hvid, jvf. vognnumrene er højere end 531 (se Hbis).

DSB ejede ved indgangen til 1977 100 stk.
Mere om Hbis-t nummerserierne i 1977

Fleischmann 8334 DK1 Hbis‑t 21 86 235 5 051‑2 Vognen var i drift i 1977, men som
Hbis‑t 21 86 211 5 581‑9.

 

His

His 210 2 000-299 Anskaffet 1962-63.
His 210 2 300-599 Anskaffet 1966-67.
His 210 2 990-999 Anskaffet 1960.
Uden rangerskruebremse.

DSB ejede ved indgangen til 1977 610 stk.
His 068, 310, 333 udrangeret i 1977.

Trinbrættet Vejle Hims 211 4 085-2 Med bremseplatform.
Vognen var i drift i 1977,men som
His 21 86 210 2 085-6
Trinbrættet Vejle Hims 211 4 291-6 Med bremseplatform.
Vognen var i drift i 1977, men som
His 21 86 210 2 291-0
Trinbrættet Vejle Hims 211 4 995-2 Uden bremseplatform.
Vognen var i drift i 1977, men som
His 21 86 210 2 995-6

 

Iblps

Iblps 805 3 000-099 Ombygget fra GsI (120 1 xxx) i 1970.

DSB ejede ved indgangen til 1977 97 eller 98 stk.

Mere om Iblps nummerserien i 1977

Alle disse kørte i 1977 under regime 20, dvs. 20 86 805 3 000-2 etc.

Der findes ingen modeller af Iblps, men DSB ombyggede dem fra Gs, så det bør kunne lade sig gøre at lave en tilsvarende ombygning af en Gs model. Den primære forskel mellem en Gs og en Iblps er at en Iblps ingen jalousier har, og at den er isoleret.
Der findes ingen GsI, så med mindre man fremstiller en bremseplatform, så må man leve uden.

 

KbsI

Kbs 330 0 000-099 Anskaffet 1958
Kbs 330 0 100-199 Anskaffet 1961
Kbs 330 0 200-449 Anskaffet 1964

DSB ejede i 1977 449 stk.
Kbs 147 udrangeret 1967.

DWA-Hobby/Roco 25015 Kbs 01 86 333 0 352-6 Vognnummeret var i drift i 1977.
DWA-Hobby/Roco 25015 Kbs 01 86 333 0 404-5 Vognnummeret var i drift i 1977.
Roco 25322
med DFDS container
Ks 01 86 330 0 296-1 Vognnummeret var i drift i 1977.
Vognens litrering angiver Ks,
men vognen er af udseende en Kbs.
Roco 25591
med 2 anhængere

KbsII

Endnu ikke anskaffet i 1977.

 

Ks

Roco 25322
med DFDS container
Ks 01 86 330 0 296-1 se Kbs - vognen er af udseende en Kbs.

 

Rs

Rs 390 0 000-079 Anskaffet 1969-70
Rs 390 0 080-219 Anskaffet 1972-73

DSB ejede i 1977 220 stk.
Ingen udrangeret inden/i 1977.

Fleischmann 826804 Rs 31 86 390 0 135-9 Vognen var i drift i 1977, men som
Rs 11 86 390 0 135-3.

Sgs

444 0 000-149 Anskaffet 1977

 

Private vogne

DDPA

070 0 228 (flere eksisterer)
Roco 25535 ZE 502 228 (Epo. III) Vognen var i drift i 1977, men som
20 86 070 0 228‑3

 

FDB Danefrost

084 4 000-001 1974/77 (bygget 1954)
Arnold 4518-28 21 86 084 4 001-0 Mangler køleaggregat.
Vognnummeret var i drift i 1977.

 

Kosan Tankers A/S

Arnold 4377-10
Gul version
33 86 751 5 035-7 Vognen var i drift i 1977, men som
21 86 075 2 035‑8
Oml. i 1980 til 33 86 751 5 035‑7.

 

Superfos

Arnold 4363-10 070 8 040-3 Vognnummeret var i drift i 1977.
Arnold 4637 070 8 041-1 Vognnummeret var i drift i 1977.

 

SAJYKA

Vognene er ikke relevante i 1977, da de først blev købt fra DSB i 1978.

 

Udenlandske vogne

For at udenlandske vogne realistisk kan optræde på danske (model)spor skal litreringen/UIC-nummeret tillade det:

  • Vognen skal være RIV mærket.
  • Regimet i UIC nummeret skal passe, dvs. vognen skal have lov til at krydse grænser. For godsvogne er UIC numre startende med 4x (fx. 42) og 8x (fx. 81) kun til brug internt i hjemlandet. Fx. vil en dansk vogn som starter med 81 være ejet af jernbaneselskabet (udelukkende DSB ?) og må ikke køre udenfor Danmark.
Mere information om UIC-numre

 

Interfrigo

Fleischmann 8321
1970-74 Sort tekst
Ibces 11 83 083 0 682-8 Italiensk vogn.
Fleischmann 8321
1975-99 Blå tekst og logo
Ibces 11 83 083 0 682-8 Italiensk vogn.

 

DB - Vesttyskland - Deutsche Bundesbahn

Hbis299

Fleischmann 8335 Hbis299 21 80 211 6 998-0

 

Lbs593

Fleischmann 8234
DB
1978-
Lbs593 21 80 411 7 882-1 2 gul/røde DB containere
Fleischmann 8240
Seatrain
1971-92
Lbs593 21 80 411 7 882-1 1 Seatrain container
Fleischmann 8243
Coca-Cola
1978-87
Lbs593 21 80 411 7 882-1 1 Coca-Cola container

 

Habis

Fleischmann 8389
Bauknecht
1974-90
Habis 21 80 057 9 055-0 "Bauknecht"

 

Ichqrs

Fleischmann 8322
Nordsee
1983-89
Ichqrs 21 80 802 4 983-7 "Nordsee"
Hvorvidt vognen faktisk har kørt i 1977 er uvidst.

 

Ibdlps-v385

Fleischmann 8322
Nordsee
1990-94
Ibdlps-v385 16 80 802 4 983-7 "Nordsee"
Hvorvidt vognen faktisk har kørt i 1977 er uvidst.

 

Rs684

Fleischmann 8286
1975-93
Rs684 11 80 390 7 052-9

 

SBB - Schweiz

Hbis 299

Fleischmann 8337 Hbis299 21 85 022 0 333-2 "Warteck Bier"

Den sølv/grønne Fleischmann 8336 SBB Hbis299 80 86 000 0 760-1 må ikke forlade Schweiz

Litteratur:
Lokomotivet 93, "DSBs moderne standardgodsvogn Litra Hbis / Hbis-t / Hbils
Jernbanen.dk